Program amacı

 • Rekabetin sert olduğu, ürünlerin birbirine çok benzediği, geleneksel sigorta satış tekniklerinin artık yetersiz kaldığı günümüzde sigorta satıcılığından sigorta danışmanlığına doğru bir değişim söz konusu.
 • Teklif verme yöntemi ile satış, fiyat odaklı rekabet ortamında karlılıkları etkiliyor ve yeni satış stratejilerine ihtiyaç duyuluyor.
 • Sigortacılığa yeni başlayan sigorta danışmanlarının satış becerisi ve satış yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları ve acentelerin satış güçlerini etkin kullanamamaları nedeniyle hedeflere ulaşmakta sorunlar yaşanıyor.

  Bu nedenle;

 • İlk defa sigorta satış eğitimi alacak olan sigorta danışman adayları ve yeni satış trendleri ile ilgilenen tüm acente çalışanları için ‘’Sigorta Satışında Yeni Trendler’’ eğitim programını oluşturduk.

Programda neler var?

 • Sigorta danışmanı kimliği nasıl kazanılır?
 • Sigorta danışmanının temel davranışları
 • Mevcut satış yöntemlerimizin sorgulanması
 • Yeni müşteri kazanımda kritik başarı noktaları
 • Telefonda etkili iletişim
 • Müşteri ile ilk temasta danışman satıcı davranışları.
 • Müşterilerin sigorta ihtiyaçlarının belirlenmesinde kritik faktörler
 • Sigorta danışmanı satış süreci
 • Ürün bazlı sigorta ihtiyacı yaratma
 • Sigorta satışında ikna yöntemleri
 • Müşterilerin sigorta alışkanlıkları
 • Farklı müşteri profillerine satış yaklaşımları
 • Portföy yönetim stratejisi
 • Satış sonrası ilişki yönetimi
 • Ürün bazlı itirazların yönetimi
 • Ürün bazlı satış teknikleri