Program amacı

 • Hedeflerinizi büyütmek, acentenizi kurumsal ölçekli profesyonel bir yönetim anlayışı ile yönetmek istiyorsunuz.
 • Tek başınıza bir çok şeyi yönetebilirken, müşteri portföyünüzün artması sonucunda, insan kaynağına ihtiyaç duydunuz ve yavaş yavaş büyümeye başladınız. Ancak sigortacılık hizmeti vermek ile insan ve işi yönetmenin birbirinden çok farklı olduğunu deneyimlerinizle öğrenmeye başladınız.
 • Artık acentenizde işin planlanması, organize edilmesi, ekibinizi motive ederek ortak hedefler için birlikte çalışmaya ve acenteniz için pazarlama iletişimi ve uygulamalarına ihtiyaç duymaktasınız. 
 • Karar vermek, riski ve performansı yönetmek için artık yönetim becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor

Acente yönetimi eğitimi:

Acente sahiplerinin ve acente yöneticilerinin katılabildiği yönetim becerileri geliştirme programıdır.

Bir acentenin kuruluşu ile  başlayan  tüm tüm süreçlerin işletme fonksiyonları ekseninde detaylı olarak ele alınmasıdır.

Stratejik iş planı yapma , pazarlama, ekip kurma, organize etme , insan yönetimi ve performans yönetim dinamikleri ve yönetim tarzları gibi konu başlıklarında  acente sahiplerinin ve acente yöneticilerinin iş yönetimine odaklamış bir eğitim içeriğinden oluşmaktadır.

Programda neler var?

 • Acenteler dünyasında yönetim becerileri
 • Acente yönetimi nedir?
 • Acente yöneticisinin rol ve sorumlulukları
 • Acente yöneticisinin işlevleri
 • Görev işlevleri
 • Takım işlevleri
 • Bireysel işlevler
 • İşi, bilgiyi, ilişkileri, başkalarını, kendini yönetmek
 • Yöneticilik için temel yetkinlikler ve beceriler
 • Yönetici imajı ve otorite
 • Acente yönetiminde performans boyutları
 • Hersey/Blanchard metodu
 • Yönetici stilleri ve çalışanlar tarafından algılanışı
 • Yönetimin 4 fonksiyonu
 • 1-Planlama

  Etkili hedef belirlemek

  Kendi hedeflerimiz ile şirket hedeflerinin uyumlaştırılması

  2-Organizasyon

  Delegasyon ve yetkilendirme

  3-Yürütme

  Büyük resmi görmek ve çalışanlarla paylaşmak

  Aidiyet duygusunu geliştirmek

  Takım sinerjisi yaratmak

  Motivasyon yöntemleri

  4-Denetleme

  İş takibi ve kontrol

  Geri bildirim becerileri